• Russian
  • English
  • Ukrainian

Публікація матер'ялів 5-ої конференції "Dialogical Self"


1 листопада 2008 р.

На сайті в розділі "Діалогічне селф" розпочато публікацію матеріалів презинтацій з 5-ої конференції "Dialogical Self", що проходила в Кембриджі 26-29 серпня.